Про підсумки роботи в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за ІІІ квартал 2018 року

Протягом звітного періоду особи, які уповноважені на виконання функцій держави у Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації до відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної) за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не притягувались.

У Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації не виявлено фактів порушень суб’єктами декларування вимог фінансового контролю.

Наказом директора від 22.03.2018 за № 21-Од затверджено план заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік.

Для працівників Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації проведено 3-и заняття з антикорупційної тематики: «Новини в нормативній базі України про державну службу» (липень); «Місце і роль державної мови в інформаційному суспільстві» (серпень); «Державна політика України у сфері європейської інтеграції» (вересень).

Зокрема з першої теми поінформовано про зміни до постанови КМУ від 23.08.17 р. № 640, якою затверджено Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців стосовно етапів оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців за 2018 рік.

З другої теми зазначено, що пріоритетом мовної політики в Україні є утвердження і розвиток української мови - головної ознаки ідентичності української нації, яка історично проживає на території України, становить абсолютну більшість її населення, дала офіційну назву державі.

З третьої теми увагу працівників Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації звернено на те, що політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог - інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо.